Dibini Tsa Setso Traditional Dance Group

Dibini Tsa Setso Traditional Dance Group was established in 2018 at Ncaang settlement, KD 1 Wildlife Management Area, Kgalagadi North. It is a cultural performing arts group which engages in tsutsube traditional dance and song entertainment.

Committee Members

Chairperson:  Maipelo Xante

Vice Chairperson: Tsamaiso Mareetsane

Secretary:  Keatlaretse Bagopingane

Treasure:  Mpontshang Tsharae

GROUP MEMBERS

Names

Contacts

Mpontshang Tsharae

 

Keatlaretse Bagopingane

 

Keratswe Khwage

 

Tsamaiso Mareetsane

 

Dipatiko Mabolelo

 

Wame Mabolelo

 

Kebaleile Mabolelo

 

Boikhutso Setlhabetsi

 

Kemoneilwe Setlhabetsi

 

Jelihan Mabole

 

Maipelo Xante

 

Tshesaro

 

Keibo Alore

 

Thabo Alore

 

Marea Dinoga

 

Mogomotsi Motlhabanare

 

SelinaDroma

 

Shanasho Tsharao

 

 

 

Supporters

Partners